РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Со задоволство сакаме да ве информираме дека од денот на нашето постоење 04.12.2014, можеме да ја прикажеме следната референтна листа:

Наша цел е и Вас како реномирана компанија да ве приклучиме во нашата референтна листа!